آبروریزی هالک ایرانی| فرار از دست رقیب و شکست


سایت شماره یک:

سجاد غریبی ملقب به «هالک ایرانی» در مبارزه پرسروصدای خود در دبی با مبارز قزاق، خیلی زود میدان را خالی کرد. جالب اینجاست که غریبی با مشت اول، حسابی از رقیب خود ترسید و مدام سعی در فرار داشت.

 

دیدگاهتان را بنویسید