این شهر را در کنار لندن یا توکیو و نیویورک یا ابر شهر های جهان مینامند

جواب این شهر را در کنار لندن یا توکیو و نیویورک یا ابر شهر های جهان مینامند ، پاسخ این سوال را در معما ماگرتا می خوانیم.

جواب معما این شهر را در کنار لندن یا توکیو و نیویورک یا ابر شهر های جهان مینامند

جواب این معما 👈 « پاریس » 👉 می باشد.

معماهای پیشنهادی :
انتقال مرض از فردی به فرد دیگر در جدول
و
تک گویی در تئاتر در جدول

⭕️ اگر به پاسخ معمای دیگری نیاز داشتید حتما آن را از بخش دیدگاه از ما بپرسید، کارشناسان ما و یا سایر کاربران پاسخگوی شما خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید